ECESP Coordination Group Workshop,17.10.2019, Bruxelles

Este o onoare și o adevărată plăcere în același timp ca Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu "Ernes Lupan" să participe la ce de-a 4-a întrunire a membrilor grupului de coordonare a Platformei Părţilor Interesate ale Economiei Circulare Europene la 17 octombrie 2019, având ca scop elaborarea obiectivelor concrete pentru 2020 precum şi revizuirea activităților din 2019.

Astfel, în lunile următoare va fi adoptat Planul de acțiune pentru economia circulară 2.0., Fulvia Raffaelli ne-a împărtășit câteva dintre aceste ideile cu ocazia reuniunii și mai multe propuneri și comentarii au fost deja împărtășite de către membrii grupului de coordonare, în acest sens. Acest important workshop s-a referit la viitorul grupului părților interesate și contribuind la îndeplinirea procesului asumat de IRCEM.

Întâlnirea a avut ca scop revizuirea activităților din 2019, care includ, printre altele și noua inițiativă de angajare a consumatorilor. În același timp, membrii grupului au discutat despre ajustarea structurii și alinierea obiectivelor platformei cu noua conducere a Parlamentului European și cu prioritățile noii Comisiei Europene, precum și integrarea lor cu alte inițiative în domeniul biodiversității, politicii industriale și schimbărilor climatice. Președintele Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, a subliniat deja că cel de-al doilea plan de acțiune privind economia circulară va fi o parte importantă a așa-numitului "Green New Deal" și motorul cheie pentru îndeplinirea principiului "Zero Waste Europe".

Odată cu realegerea Ladeja Godina Košir în funcția de președinte al CG ECESP, aceasta a declarat că ECESP are un rol important de jucat ca „rețea de rețele” capabil să conecteze actorii economiei circulare, oferind un cadru pentru crearea și răspândirea de mesaje pozitive pentru transformarea economiei într-o societate cu modele de afaceri mai ecologice.

Informații mai detaliate despre întâlnire, grupul de coordonare ECESP și platforma sunt disponibile la https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/coordination-group

Despre platforma ECESP

Platforma Părţilor Interesate ale Economiei Circulare Europene a fost înființată în 2017 la inițiativa Comitetului Economic și Social European și a Comisiei Europene. Ca „rețea de rețele”, aceasta depășește activitățile sectoriale sau naționale și subliniază oportunitățile intersectoriale. Grupul de coordonare reunește 24 de inițiative europene existente pentru tranziția la o economie circulară, pe care încearcă să le îndeplinească, astfel:

- prin promovarea unei economii circulare în administrațiile naționale, regionale și locale, precum și în întreprinderi și organizații neguvernamentale;

- prin consolidarea cooperării între rețelele existente pentru a facilita schimbul de expertize și bune practici în toată Europa;

- identificarea barierelor sociale, economice și culturale pentru trecerea la o economie circulară și furnizarea acestor informații pentru factorii de decizie de la toate nivelurile de guvernare.

Pe lângă activitățile desfășurate de membrii grupului de coordonare, ECESP organizează o conferință anuală, care este un eveniment de frunte în acest domeniu în Europa (web www.circulareconomy.europa.eu), precum și un punct de întâlnire pentru economia de tranziție.

Despre economia circulară

Scopul economiei circulare este de a păstra valoarea produselor și materialelor cât mai mult timp, de a reduce la minimum deșeurile și de a consuma resurse, încercând în același timp ca resursele să rămână în economie dincolo de sfârșitul vieții produsului și să fie reutilizate, creând astfel valoare adăugată. Acest model poate crea locuri de muncă de calitate în Europa, poate stimula inovația și, prin urmare, poate spori avantajul competitiv și poate oferi indivizilor și mediului sustenabiliate. În plus, poate oferi consumatorilor produse mai durabile și inovatoare, care creează economii și o calitate a vieții mai ridicată.

În 2015, Comisia Europeană a adoptat un plan ambițios de acțiune privind economia circulară a UE. Măsurile propuse, cum ar fi creșterea reciclării și a reutilizării, au fost menite să contribuie la „închiderea decalajului” pe durata de viață a produselor și să aducă beneficii mediului și economiei. În 2019, putem concluziona că Planul de acțiune pentru economia circulară și-a atins obiectivele: cele 54 de măsuri luate au accelerat trecerea la o economie circulară în Europa. În 2016, peste patru milioane de persoane au fost angajate în sectoarele cheie ale economiei circulare, în creștere cu 6% față de 2012. Economia circulară a deschis, de asemenea, noi oportunități de afaceri, conducând la noi modele de afaceri și deschiderea de noi piețe la domiciliu și în străinătate în cadrul UE. În 2016, activitățile cu economie circulară, precum reparațiile, reutilizarea sau reciclarea, au creat o valoare adăugată de aproape 147 miliarde EUR, cu investiții în valoare de aproximativ 17,5 miliarde EUR.

Mulțumim pe acestă cale Comitetului Economic și Social European și Comisiei Europene pentru conducerea lor, respective colegilor din CG:

Cillian Lohan Peter Smith Kari Herlevi Maja Johannessen Laura Cutaia Leon de Graaf Lieze Cloots Harald Friedl Romina Giovannetti Elena-Simina Lakatos Michael Kuhndt François-Michel Lambert Marline Weber Michal Len Philippe Micheaux Naudet Arthur ten Wolde Laurent Zibell Dorthe Nielsen Christoph Fischer-Scharff Jean Konstantinos -Pierre Schweitzer Ladeja Godina Košir Fulvia Raffaelli !!!

#CEstakeholderEU #circulareconomy #ircem