Uncategorized

C-VOUCHER – SCHEMĂ DE FINANȚARE PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ DEDICATĂ IMM-URILOR

C-VOUCHER – SCHEMĂ DE FINANȚARE PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ DEDICATĂ IMM-URILOR

Institutul pentru Economie Circulară și Mediu ,,Ernest Lupan" susține programul Schema de vouchere şi servicii suport pentru inovare în economia circulară cu un buget de 374.000 euro lansat de ADR Nord-Vest (Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest)

Vă menţionăm că beneficiarii pentru această schemă sunt întreprinderile mici şi mijlocii din industria:

 •  prelucrătoare,
 • agro-alimentară,
 • textile,
 • sănătate
 • domeniul apei din Europa și din statele asociate programului Horizon 2020.

Vă aducem la cunoştinţă că aplicațiile pe care le depuneţi pot viza o gamă largă de soluții, precum:

 • tranziția spre utilizarea materiilor prime biodegradabile
 •  reutilizarea deșeurilor generate de procesul de producție,
 • prelungirea ciclului de viața al produselor,
 • reciclarea sau reutilizarea unor componente,
 • utilizarea partajată a unor echipamente,
 • soluții digitale ce conduc la reducea cantității deșeurilor rezultate din activitatea de producție.

Termenul de depunere a aplicațiilor pentru apelul de proiecte este 31 decembrie 2019.

Proiectele se depun în mod individual de către IMM-uri, în limba engleză, pe platforma on-line:

https://smes-open-call.fundingbox.com/

Vă anunţăm că proiectele care vor fi clasate pe primele 13 poziții ale clasamentului evaluării vor participa la preselecția care va avea loc la Paris, în luna martie 2020. Dintre acestea vor fi selectate 6 firme care să fie incluse timp de 9 luni într-un Program de Accelerare pentru Economia Circulară.

Firmele alese vor beneficia de un voucher de 58.000 euro pentru dezvoltarea și implementarea soluției de către un furnizor de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare, de asistența unui mentor dedicat și a unui consultant pentru întocmirea unui plan de afaceri pentru atragerea de noi finanțări de pe piața de investiții.

Este important de menţionat că în urma apelului precedent, derulat anul trecut, șase firme din Europa beneficiază în prezent de pachetul de finanțare și servicii suport din cadrul Programului de Accelerare C-Voucher. Experiența lor, utilă pentru potențialii aplicanți, poate fi consultată pe website-ul proiectului:

https://c-voucher.com/circular-business/

La momentul prezent, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest derulează din aprilie 2016 până în martie 2021 proiectul C-VOUCHER. Proiectul este implementat de către un consorțiu internațional format din agenții de dezvoltare, acceleratoare, clustere și universități din 6 state și este finanțat din programul european de cercetare-dezvoltare-inovare Orizont 2020/ Horizon 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *