Uncategorized

CERCurban – 3REUSE pentru o economie circulară integrată

Conferința CERCurban – 3REUSE pentru o economie circulară integrată

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM) în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului de la Universitatea Babeș-Bolyai, Greentech, Rosal Grup, Brantner Veres, Asociația Coaliția pentru Economia Circulară, Asociația ECOTIC și Banca de Alimente Cluj vă invită să participați la CONFERINȚA “CERCurban – 3REUSE pentru o economie circulară integrată”.

Conferința de închidere a proiectului Creative use of waste for a circular economy – 3REUSE s-a axat pe prezentarea rezultatelor obținute în urma desfășurării proiectului.

Asigurarea informării şi educării cu privire la implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje – Legea nr.31/2019 (privind OUG 74/2018), Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018, este una dintre componentele cheie pe care proiectul CERCurban vrea să le aducă în atenţia mediului clujean.

Astfel, pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală privind gestionarea deșeurilor, fiind necesară informarea şi educarea tuturor părţilor interesate privind reducerea, reciclarea si reutilizarea deşeurilor astfel încât acţiunile noastre să aibă cât mai puţine repercusiuni asupra resurselor şi mediului înconjurător.

Pentru a clarifica ceea ce înseamnă toate acestea și cum ne va influența în mod direct viitorul, avem plăcerea de a vă invita la conferința din data de 29 Martie 2019, ora 11:00, la Cinema Mărăști, Str. Aurel Vlaicu, nr.3, Cluj-Napoca.

În cadrul evenimentului CERCurban vom discuta pe baza schimbărilor care se vor produce pe parte de colectare separată și reciclarea deșeurilor în Cluj-Napoca, despre cum putem integra economia circulară în viața noastră, dar și în ce va consta educarea comunității și responsabilizarea în această direcție.

Prin aceasta vrem să atragem atenția că nu e suficient doar să evidențiem problemele din jurul nostru, ci e în responsabilitatea noastră să găsim soluții împreună la ele. Tot prin intermediul acestei conferințe vom disemina rezultatele ultimului nostru proiect 3REUSE-Creative use of waste for a circular economy și vom accentua ideea, că dacă în mediul rural se pot produce schimbări, indiscutabil acestea se pot regăsi și în mediul urban.

Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații următoarele aspecte de interes pentru Cluj-Napoca:
· Colectarea separată a deşeurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje – Legea nr.31/2019 (privind OUG 74/2018), Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018.
· Cum pot autoritățile publice din Cluj-Napoca să joace un rol catalitic în tranziția către o economie circulară și zero deșeuri?
· Contribuția economiei circulare în dezvoltarea unui oraș verde.

INVITAŢI
• PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA: Gheorghe ȘURUBARU – Administrator public PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

• FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI: Lect. dr. Cristina MODOI

• Green Group (SIGUREC): Constantin DAMOV – CEO Green Group

• ROSAL GRUP: Nicoleta POP – Șef Serviciu Reciclare ROSAL GRUP

• BRANTNER VERES: Cătălin CROITORU – Director BRANTNER VERES

• ASOCIAȚIA ECOTIC: Marius MUNTEAN – Reprezentant zonal ECOTIC

• INSTITUL PENTRU CERCETĂRI ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI MEDIU ”ERNEST LUPAN”: Simina LAKATOS – Președinte IRCEM

• BANCA DE ALIMENTE CLUJ: Camelia GUI – Preşedinte BANCA DE ALIMENTE CLUJ

 

Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere cât și prezența experților în domeniu vor suscita interesul dumneavoastră.

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Rezultatele proiectului 3REUSE

  • Stilizarea locului de joacă din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj prin reciclare, reutilizare, reducere şi recondiționare.
  • Tematicile celor 5 workshopuri unde s-au folosit materiale plastice, lemn, textile, creație din deșeuri, practici de Zero Waste Living privind reducerea risipei alimentare și în care s-au construit obiectele pentru stilizarea locului de joacă pentru copii.
  • Cele 3 vizite de lucru pentru observarea de modele: Salina Turda privind buna gestionare a zonelor defavorizate, staţiile SIGUREC ca bun model de practică pe parte de colectare selectivă a deşeurilor, groapa de gunoi Pata Rât ca model de rea gestionare a deșeurilor.
  • Apariţiile în mass-media pentru a prezenta proiectul şi rezultatele acestuia.
  • 1T de cauciuc uzat, 50 m3 lemn uzat obţinut din euro paleţi, 50 kg textile uzate toate colectate de la oamenii din comunitatea Mihai Viteazu, pentru reutilizarea acestora în cadrul locului de joacă și cei 100 de arbuşti şi plante ornamentale plantate în locul de joacă din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj.
  • Implicarea participanților care s-a văzut în dedicarea de care au dat dovadă în cadrul atelierelor de lucru și în realizarea tuturor obiectelor pentru amenajarea parcului de copii din satul Cheia. În timpul atelierelor s-au realizat:

– 4 bănci, o masă cu două bănci, o ladă pentru nisip, un suport de afiș cu datele proiectului, toate din paleți / sau alte deșeuri lemnoase (bârne, scânduri etc)

– 6 perne colorate, 4 covorașe împletite din materiale textile reciclate

– 5 căsuțe pentru păsări și o morișcă din PET-uri reciclate

– un rondou pentru flori, 12 coșuri de gunoi (trei perechi de câte patru categorii colorate diferit: plastic, hârtie, metal și materiale organice), un suport pentru biciclete și trei obiecte de mobilier urban (dragon / tunel / mobilier de cățărat) toate din cauciuc reciclat.

  • Implicarea comunității locale și sprijinul oferit pentru realizarea tuturor obiectelor necesare stilizării parcului pentru care a fost necesară colectarea materialelor de la sătenii din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu.