Uncategorized

Întâlnirile europene din Transilvania

Întâlnirile Europene din Transilvania 2019 – ediția a 9-a „Cum construim tranziția spre economia circulară?”

Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franței și Institutul Francez din România, în colaborare cu Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” – IRCEM, organizează în 15 și 16 aprilie, la Cluj-Napoca, a 9-a ediție a „Întâlnirilor Europene în Transilvania” care va încerca să stimuleze reflecția și discuțiile dintre actori francezi și români în jurul mizelor tranziției spre economia circulară, un domeniu transversal și care prezintă o serie de provocări și de oportunități la nivel regional-local. Se dorește reunirea unor profiluri diverse pentru a facilita căutarea de soluții care să răspundă problematicii: „Cum construim tranziția spre economia circular la nivel local?”

Întâlnirile se vor desfășura în formatul unui hackathon – termen compus din cuvintele „hack” și „maraton” – un concurs de idei ce combină digitalul și căutarea de soluții inovatoare pentru a răspunde unei problematici societale. Depășind cadrul întâlnirilor tradiționale dintre actorii locali, un astfel de eveniment va conduce la propuneri de proiecte care i-ar putea inspira pe decidenții locali în definirea de noi strategii. Fiecare echipă, compusă din 6 sau 7 participanți, va avea la dispoziție aproximativ 24h pentru a crea un proiect urmând îndrumările mentorilor experți în dezvoltare durabilă locală.

Participanții la acest hackathon vor fi invitați să dezvolte soluții în legătura cu una din următoarele teme, referitoare la mizele tranziției spre economia circulară:

1) Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor;

2) Infrastructuri, investiții și performanțe în tratarea deșeurilor (trecerea de la deșeuri la materii prime secundare);

3) Producerea și transformarea materiilor prime secundare: plan de dezvoltare a colectivităților locale (parc de activități, reabilitarea siturilor industriale istorice, subvenții publice, etc.);

4) Cercetare și dezvoltare: producerea de ambalaje (proiectare eco, ambalare inteligentă, materiale, ciclu de viață, etc.);

5) Comunicare și sensibilizarea la bunele practici a consumatorilor și/sau companiilor;

6) Abordare colaborativă și participativă în interacțiunea cu societatea civilă;

7) Instrumente digitale și platforme de date în serviciul politicilor publice;

8) Mecanisme de compensație pentru a face față oponenților locali (sau cum să răspundem „sindromului NIMBY”).

 

Organizatorii hackathon-ului din cadrul Întâlnirilor Europene din Transilvania vor face o selecție a candidaturilor trimise la Ambasada Franței din România. De asemenea, doritorii pot să trimită, odată cu candidaturile, și propuneri de proiecte sau de teme. Participanților li se vor comunica mai multe informații cu câteva zile înainte de eveniment pentru a li se preciza contextul și așteptările organizatorilor de la proiectele care se vor dezvolta pe parcursul hackathon-ului. Un juriu compus din specialiști va evalua prototipurile realizate de fiecare echipă și va desemna un proiect câștigător care va fi anunțat la închiderea Întâlnirilor Europene din Transilvania.

Cum vă înscrieți la Întâlnirile Europene din Transilvania 2019?

Solicitarea dumneavoastră de înscriere trebuie să conțină formularul de candidatură anexat (în franceză sau în română) completat și să ofere informații referitoare la motivația participării. Participanții la Concurs se angajează să completeze formularul de candidatură cât mai fiabil și mai precis posibil.

Candidatura dumneavoastră poate să includă o propunere de subiect/proiect de abordat în cadrul Întâlnirilor Europene din Transilvania 2019.

Candidaturile și propunerile de proiecte vor fi supuse unei selecții efectuate de către Ambasada Franței din România pe baza următoarelor criterii:

  • Prezentarea motivațiilor;
  • Domeniul de expertiză și experiență;
  • Pertinența eventualei propuneri de proiect/temă.

Selecția candidaturilor dorește să garanteze diversitatea profilurilor și o reprezentare geografică și profesională echilibrată. Cunoașterea limbii franceze și/sau engleze pentru acest hackathon este indispensabilă.

Pentru a participa, candidații trebuie să completeze și să trimită formularul de candidatură până duminică, 24 martie 2019, la adresele de mail: clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr și ana-maria.boghean@diplomatie.gouv.fr.

Mai multe informații despre eveniment https://ro.ambafrance.org/Participa%C8%9Bi-la-hackathonu-Intilnirilor-Europene-din-Transilvania

 

Contact

Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franței în România

Tel. : +40 (0) 374 125 263 / +40 (0) 374 125 266

E-mail : clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr și ana-maria.boghean@diplomatie.gouv.fr

Facebook : @RencontresDeTransylvanie

Twitter : @RET_Romania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *