ASIST – ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” intenționează să aplice în cadrul Programului Operațional Capital Uman pentru a deveni administrator de granturi în domeniul economiei sociale.

Scopul cercetării este acela de a analiza interesul antreprenorilor privind dezvoltarea de noi afaceri sociale şi circulare.

În acest sens, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” realizează un studiu prin care evaluează interesul celor potențiali interesați de a aplica cu un plan de afaceri pentru obținere de finanțare pentru înființarea unei întreprinderi sociale de inserție în care minimum 30% din angajați sunt persoane din grupuri vulnerabile.

Pornind de la această premiză vrem să identificăm pe piaţa din România care este poziţia viitorilor antreprenori faţă de afacerile sociale şi circulare, motiv pentru care vrem să analizăm intenţia antreprenorilor şi modul în care aceste afaceri sociale pot să contribuie la închiderea buclei şi prin urmare la facilitarea tranziţiei spre economie circulară.

 

Întreprindere socială = afacere creată pentru a rezolva o problemă socială prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Economie circulară= sistem de utilizare a resurselor în care prevalează reducerea, reutilizarea și reciclarea resurselor, precum și creşterea duratei de viaţă a bunurilor prin menținerea în economie cât mai mult timp posibil a acestora, iar generarea deșeurilor este minimizată, realizându-se astfel câștiguri economice, sociale și de mediu.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Studiul este format dintr-un chestionar care cuprinde 14 întrebări și va dura aproximativ 5 minute pentru a fi finalizat.

Informațiile furnizate de dvs. în acest chestionar vor fi utilizate numai în scopuri de cercetare. Acestea sunt confidențiale și anonime. Vă recomandăm să nu includeți numele dvs. în chestionar. Răspundeți intuitiv, deoarece reacția inițială este considerată ca fiind răspunsul optim măsurat într-un studiu.

Dacă sunteți de acord să participați, chestionarul poate fi completat accesând linkul:

https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=6014be94-724a-4dcb-8064-6a2fb7e849fa

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Vă mulțumim că ați luat în considerare această solicitare de participare si aşteptăm cu interes răspunsurile dvs.!

 

DESPRE AUTORUL CERCETĂRII

Cercetarea se realizează în parteneriat cu Proxpert Consulting.

Coordonatorul proiectului de cercetare cu numărul 027/IRCEM/17.09.2018 este Drd.ing. Monica DANCIU.

Adresa: Calea Dorobanţilor, nr. 71-73, Corp C, et. 2, sala C23, 400609 Cluj-Napoca, Județul Cluj

Facebook: https://www.facebook.com/www.ircem.ro/

Website: www.ircem.ro

e-mail: monica.danciu@ircem.ro

Număr de telefon: +40264-401580