Conferința internațională RMEE2018 - Performance Management or Management Performance?

În perioada 20-22 septembrie 2018 a avut loc la Hotel Univers T cea de-a VI-a ediție a conferinței internaționale RMEE 2018.

Am avut plăcerea să prezentăm cercetările realizate în două proiecte, materializate în următoarele lucrări:

 1.CURRENT APPROACHES TO THE ORIENTATION TOWARDS REQUIREMENTS IN THE DEVELOPMENT OF
EDUCATIONAL SPACES AND ENVIRONMENT. SITE USAGE REQUIREMENTS

Laura Andrada BACALI, Ligia Maria NAN, Elena Simina LAKATOS

2.APPLICATION FOR CERTIFICATION AS A SOCIAL ENTERPRISE IN ROMANIA: ASSESSMENT OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS

Oana Bianca BERCEA, Laura BACALI, Elena Simina LAKATOS, Laura Andrada BACALI,
Roxana Lavinia POTRA

Mai multe detalii legate de conferință se pot găsi la pagina web http://conference.rmee.org/