IRCEM a participat în perioada 18-19 iulie 2018 la Bolonia, în calitate de reprezentant al Grupului de Coordonare ECESP din Cadrul Comisiei Europene la workshopul  "A New Successful Economic, Industrial, Financial, Territorial Management Model - SDGs & Circular Economy"

 

Workshopul internațional dedicat economiei circulare intitulat “Un nou succes economic, industrial, financiar, teritorial, Modelul de management - SDG & Economie circulară”, organizat de Mișcarea Italiană Europeană și partenerii europeni pentru mediu, împreună cu Comitetul Economic și Social European, Alianța Italiană pentru Dezvoltarea Durabilă și mulți alți actori naționali și internaționali, cu suportul Ministerului pentru sprijinul regiunii Emilia Romagna și Municipalitatea din Bologna.

Discuţiile au avut la bază faptul că economia circulară poate fi capabilă să genereze beneficii considerabile economice, de mediu și sociale, atât Uniunii Europene, cât şi lumii, contribuind de asemenea la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru atingerea acestor obiective şi a unei eficienţe maxime a resurselor, crearea de locuri de muncă, prosperitatea cu emisii reduse de carbon, un mediu sănătos și producția și consum responsabil, este necesar să se evite soluțiile parțiale și să adopte o abordare holistică care să ia în considerare toate aspectele și actorii implicați și să acționeze în diferite domenii de politică, a fost concluzia majoră a cestui eveniment.

Agenda evenimentului